En klaverstemmer, en klaverstemning.
En pianostemmer, en pianostemning.


Mange mennesker der har et klaver, glemmer tit hvor godt det egentlig kan lyde. Et klaver går langsomt ud af stemning og man vænner sig langsomt til at det er “falskt”.
Forskellen på et stemt og ustemt instrument er enorm. Et nystemt instrument understøtter sin egen klang og giver en fornemmelse af tone-fylde, inspiration og glæde. En god klaverstemning gør at man får lyst til at spille og øve sig.

Kort sagt:
Et nystemt instrument inspirere og opfordre til dialog. Bestil din pianostemning i dag
😊.

Bestil Klaverstemning

Smith’s PianoService er certificeret og stemmer dagligt til prøver, koncerter, optagelser, festivaler, kirker, musikskoler og i private hjem.
Smith’s PianoService servicere og stemmer alle modeller og fabrikater.


Smith’s PianoService yder top service, både når det drejer sig om klaverstemning og de evt. andre tekniske justeringer / reparationer, som dit instrument måtte kræve fra tid til anden.

Selvom en stemning normalt tager ca. 45 – 80 minutter, anbefaler jeg, at man reservere to timer til denne service.

NB! Hvis klaverets tonehøjde står lavt, eller for højt, i forhold til kammertonen (A=440hz ), kræver det lidt ekstra arbejde i form af en op eller ned trækning.
BESTIL HER


Læs meget mere her:

Hvad er en klaverstemning?

Stemning af et klaver er en proces hvor der justere på spændingen af instrumentets strenge og derved ændre dets tonehøjde. Det gøres ved let at dreje på stemmenaglerne som strengende er fastgjort til, så hver enkelt streng lyder behageligt og i harmoni med alle de andre strenge. Denne harmoni opnås ved at stemme klaveret i henhold til visse kendte akustiske love, skikke og regler som for eksempel det vi kalder en Ligesvævende temperatur.

Til toppen

Hvordan stemmer man et klaver og er det vanskeligt?

For de uindviede kan en stemning / justering af et klaver virke som en enkel, ligetil procedure.
Processen er dog en del mere kompliceret, for eksempel i forhold til det, at stemme en guitar bla. grundet det store antal oktaver, (nagler og strenge, mere end 200 af hver. Det nøjagtige antal varierer naturligvis fra model til model) og det enkelte instruments mensur. Der ud over, er det et voldsomt træk som alle disse strenge trækker, godt 100 kg pr streng. Samlet, typisk et sted imellem 15-20 tons i alt, i et instrument.
Det er derfor vigtigt hvor godt stemmenaglerne er forankret i stemmeblokken. Næste problem er friktionspunkterne der hvor strengene glider, når de bliver justeret. En klaverstemning skal være stabil og holder i en rimelig tid, selvfølgelig afhængig af klaverets brug og miljø. Det er derfor vigtigt at bruge en klaverstemmer med mange års erfaring og et godt håndelag.

Designet

Stemningen er også til dels vanskeliggjort af designelementet i de klaverer hvor man bruger “omløbs-bestrengning” (ca.4 ud af 5 instrumenter har dette). Ved omløbs-bestrengning danner hver enkelte streng faktisk to strenge / toner, der er adskilt af en skarp bøjning af strengen, der hvor strengene er forankret til klaverets jernramme. Nogle gange har disse to strenge den samme tone og er indstillet til den samme tonehøjde / frekvens. Andre gange er de en del af nabo tonen, hvor den ene halvdel af strengen er indstillet et halvt trin højere eller lavere end den anden halvdel. Dette betyder at den samme streng holdes i to forskellige spændinger. Det faktum at alle dele af en enkelt stålstreng har en tendens til at søge den samme spænding, gør at omløbs-bestrengning er et mere udfordrende miljø for klaverstemeren og det at få hele stemningen stabil. Her tæller erfarenhed og rutine igen en kæmpe rolle.

Det store kompromis

Selve udtrykket en “ren oktav”, “ren kvint”, “ren kvart”, “ren terts” er lidt misvisende når vi taler om ligesvævende stemning over hele klaverets klaviatur, som vi har brugt siden år 1800 til i dag. Vibrerende strenge af stål og kobber afgiver harmoniske – stærke og svagere overtoner, hvis frekvenser er i et specifikt matematisk forhold til grundtonen. For at et klaver kan lyde rigtigt, skal klaverstemmeren justere hver enkelt streng, så ikke kun dens grundlæggende frekvenser er i overensstemmelse med de andre strenge men også div over og undertoner. Hertil kommer altid en vis inharmonicitet, grundet stålets fysiske udfordringer, som vi kalder “falske svingninger”. Derudover har det menneskelige øre en tendens til at høre de høje toner som lidt for lave end hvad de faktisk er. For at kompensere for dette skal klaverstemmeren strække oktaverne lidt højere i diskanten og lidt lavere i bassen. Hvor meget højere eller lavere er både en kunst og en følelse, hvilket er en af største ​​grunde til, at nogle musikere foretrækker en bestemt klaverstemmer frem for en anden.

Konklusion

Når du kombinerer stemningen med de fysiske og akustiske forhindringer, forstår man bedre hvorfor det tager mange års træning og øvelse at blive en dygtig klaverstemmer. Hvis du vil læse lidt mere om stemningen og dens historie, så har Lasse Grubbe lavet en fin side om netop dette emne: https://www.musikipedia.dk/stemningssystemer

Til toppen

Hvad indebære en stemning egentlig?

Klaverstemmeren kommer ofte til en service for at finde et klaver med tangenter der hænger og dæmpere der ikke dæmper eller er ødelagte. Her er det vigtigt at vide at en klaverstemning kun indebærer selve stemningen af instrumentet. Det dækker ikke rengøring, justering eller reparation af klaverets mekaniske, dele, ej heller op / ned trækning af tonehøjden.
Når det er sagt, hvis et problem er forårsaget af noget, der ved et uheld faldet ind i klaveret / flyglet, såsom en blyant, viskelæder eller et hårspænde oa. , og det let kan fjernes, vil det som regel altid være inkluderet som en service ydelse ifb. med stemningen ub..

Mærke og model

Når du kontakter Smith’s PianoService, er det en god idé, at fortælle om instrumentets mærke og model, hvad enten det drejer sig om et opretstående klaver eller et flygel, hvornår det sidst blev stemt, og eventuelle reparationer eller justeringer, som du mener skal der skal laves. Dette gør det muligt for pianoteknikeren at afsætte tilstrækkelig tid og være forberedt med de rette værktøjer og materialer til jobbet.

Til toppen

Hvor ofte skal et klaver stemmes?

Det er nok det spørgsmål, som kunder oftest stiller. Svaret afhænger først og fremmest af hvordan instrumentet bruges. I de mest kritiske situationer, f.eks. I et lydstudie, hvor nøjagtigheden af ​​stemningen skal holde gennem hele optagelsesforløbet, er svaret sandsynligvis hver dag eller endda flere gange om dagen. I koncertsale og andre forestilling situationer, stemmes klaveret før hver prøve og hver forestilling, og nogle gange er en stemning endda nødvendig i pausen under en forestilling.

I private hjem

For et klaver, der bruges i det typiske hjem, er anbefalingen at klaverstemmeren normalt kommer minimum en gang om året. Fordi et klaver i, teorien, altid begynder at gå ud af stemning, så snart klaverstemmeren er færdig. Det afhænger selvfølgelig af frekvensen af ​​stemninger og af pianistens tolerance over for ændringer i tonehøjde, klavers evne til at holde stemningen, ​​temperaturen og fugtigheden i rummet hvor klaveret står, og hvor dygtig klaverstemmeren er til at skabe en stabil stemning. For de fleste klaverer i private hjem er det optimale hvis klaveret stemmes to til tre gange om året.
Til professionel brug eller mere krævende ejere kan fire til seks stemninger om året eller endda mere være passende.

Til toppen

Hvorfor holder mit klaver ikke sin stemning?

Det er vigtigt med stabile forhold omkring et instrument, der trækker i mellem 15 og 20 tons spænding hen over en træbund med tryk på. Det være sig, hvor ofte der spilles på det, hvor meget luftfugtigheden og temperaturen svinger og ikke mindst hvor stabil man er med at overholde sin stemnings intervaller.
Andre forhold kan også gøre sig gældende, som for eksempel, løse nagler i stemmeblokken, eller der kan være kommet revner i sangbunden eller steget ( klaverets stol).
Slutligt, så er der er mange ejere der ikke er opmærksomme på – at instrumentet kan være defekt på grund af alder og slid.

Til toppen

Stemmeblokken

Stemmeblokken er en planke af lamineret hårdt træ, der er placeret under støbejernsrammen på ​​et flygel eller klaver, hvori der bores huller til stemmenaglerne, og hvori naglerne bankes og skrues til de sidder godt og fast i en bestemt højde. Over tid kan disse huller udvides lidt grundet slid, alder og tørhed, hvilket får naglerne til at løsne sig og ikke længere være i stand til at modstå strengenes træk som er nødvendigt for at holde tonen på plads og i den korrekte spænding. Revner kan også forekomme omkring hullerne eller mellem lamineringerne. En slidt eller revnet stemmeblok er den mest almindelige strukturelle årsag til at et klaver har svært ved at holde sin stemning.

Til toppen

Støbejernsrammen  

Støbejernsrammen sammen med klaverets “trækasse” er den primære strukturelle understøttelse af strengens spænding. I sjældne tilfælde vil rammen knække, hvilket normalt gør klaveret ujusterbart og uopretteligt. Dette kan ske på grund af en designfejl eller en fejl i støbningen, eller på grund af ekstrem forkert håndtering af instrumentet under flytning. En knækket jernramme sker meget sjældent, de fleste pianoteknikere vil kun se nogle få, hvis nogen, i hele deres karriere.

Til toppen

Sangbunden

Sangbunden er et tyndt træplade, normalt af gran, der delvist er dækket af støbejernsrammen. Sangbunden er lavet til at forstærke de vibrationer der kommer fra strengene og forstærke deres lyd og transmitterer den til vores ører, ligesom kroppen på en violin. Næsten alle har hørt om en revnet sangbund. Sangbunds revner, hvis de er store nok, kan have indflydelse på hvor godt instrumentet kan holde stemning, men er sjældent den største grund. En revnet sangbund kan sammenlignes med en revnet tallerken, den kan stadig bruges til at spiste af men porcelænet synger ikke mere hvis man slår forsigtigt på det.

Til toppen

Steget

Steget er en liste af hårdt træ, der er limet til sangbunden, dér igennem overføres strengens vibrationer til sangbunden, ligesom stolen på en violin.
Strengene strækkes over toppen af ​​steget forbi to stifter der sidder forskudt og videre til enden af jernrammen hvor de holdes på plads af stifter, som kan blive løse med tiden. Bortset fra i ekstreme tilfælde, hvor et steg stort set falder fra hinanden, er den primære effekt af løse stifter giver usikre kontaktpunkter for de vibrerende strenge, hvilket forårsager tonale uregelmæssigheder kaldet falske svingninger. Når de er overdrevne, får det de berørte strenge til at lyde ude af stemning, grundet strengens egen svingninger ikke går op, selv når de er nystemte.

Til toppen

Strenge

Metaltræthed

Metaltræthed, rust, korrosion i et klaver kan forårsage falske svingninger og andre uregelmæssigheder, hvilket gør stemningen vanskeligere og mindre præcis. På grund af virkningerne fra metaltræthed kan koncert instrumenter kræve nye strenge efter bare 20-30 år, måske før. Hvor imod klaverer i private hjem kan klare sig i måske ca. 50-70 år, før end det bliver aktuelt for dem.

Sæsonmæssige variationer

Daglige og især sæsonmæssige variationer i fugtighed og temperatur er den mest almindelige årsag til at et klaver går ud af stemning. Sangbunden udvider sig og krymper let med ændringer i fugtighed og ændrer dermed spændingen på strengene. Store udsving i fugtighed kan ændre klaverets tonehøjde temmelig meget, hvilket tvinger klaverstemmeren til radikalt at ændre tonehøjden enten op eller ned under en stemning. Jo mere falsk klaveret når at blive i mellem stemningerne, jo mere skal klaverstemmeren “hive” i det for at skabe en stabil stemning.
Derfor er regelmæssige stemnings-vedligeholdelse så vigtig. Når der er behov for store tone korrektioner er det ikke muligt at opnå en stabil stemning ved en gennemgang. Der er ofte behov, enten for en optrækning eller ligefrem to på hinanden efterfølgende stemninger. Det er ikke ualmindeligt, at klaverer, der opbevares i skoler, institutioner, og i øverum bliver stemt to eller tre gange om måneden. Koncert Pianoer, selv når de ikke er i brug, stemmes normalt en gang om ugen bare for at holde dem stabile og i kammertonen. Stemnings stabiliteten og levetid kan øges kraftigt ved hjælp af et regelmæssigt eftersyn.

Nye instrumenter

Det er vigtigt med hyppig service og særlig vigtig med nye klaverer. Helt nye instrumenter kan være meget ustabile, da deres nye strenge og sangbund fortsætter med at falde til, og i deres første år skal de normalt stemmes fire til seks gange. De fleste forhandlere stemmer et nyt klaver inden levering og en eller to gange efter levering, ofte uden ekstra omkostninger for kunden.

Stemmeholdbarhed

Et klavers stemmeholdbarhed er også en vigtig faktor i dets kvalitet og pris – når man ser på et klaver i en bestemt prisklasse, får man som regel det man betaler for. Dyrere klaverer kan stemmes mere nøjagtigt, og de vil normalt holde en stemning bedre end billigere instrumenter grundet deres bedre materialer, mere robust konstruktion, bedre håndværk og mere omfattende forberedelser på fabrikken .

Mekaniske færdigheder

Endelig er klaverstemmerens mekaniske færdigheder meget vigtig for stemmeholdbarheden og stabiliteten af stemningen. En erfaren klaverstemmer har dette håndelag, der er så vigtigt for en god stemning og dette kan kun erhverves gennem tusinder af stemninger og en masse af øvelse.

Til toppen

Har dit instrument
behov for
service?


PianoService.DK sætter en stor ære i, at servicere på et professionelt og personligt plan.
Derfor er det essentielt for os, at du som kunde altid føler dig i trygge hænder.