Hjem » politik

VORES PRIVATLIVSPOLITIK I KORTE TRÆK:

rettigheder

RET TIL UDLEVERING.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Klik her for at kontakte os.

rettigheder

RETTEN TIL SLETNING

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke.

rettigheder

TILBAGEKALDE SAMTYKKE

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

1. GENERELT

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes PianoService DK indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos PianoService DK eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter, eller som vi indsamler via PianoService DK’s hjemmeside, PianoService.dk

1.3

PianoService DK er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til PianoService DK kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøger PianoService.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af PianoService.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på PianoService.dk, din IPadresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder PianoService DK Cookiepolitik anvendelse, når du bruger PianoService.dk

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og PianoService.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre PianoService.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Pianoservice.dk.

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på PianoService.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4

Hvis du er Medlem af PianoService DK og foretager køb eller i øvrigt bruger PianoService.dk logget ind som medlem, jf. punkt 2.1 og 2.2, behandler vi også dine personoplysninger i henhold til PianoService DK’s vilkår & betingelser  som gælder ved siden af denne Persondatapolitik. Ved uoverensstemmelse mellem denne Persondatapolitik og PianoService DK vilkår & betingelser, har sidstnævnte forrang.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig, hvis de skal sendes. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.3.2

Når du gennemfører betalingstransaktioner på PianoService.dk, kan du vælge at få dine betalingsoplysninger gemt. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes i givet fald som PCIDSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) hos certificerede samarbejdspartner Bambora. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCIDSS certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Herfra kan de genanvendes ved køb på PianoService.dk, samt andre hjemmesider hvor Bambora måtte have et samarbejde. Når du anvender et betalingskort på PianoService.dk, er det kun Bambora – og ikke PianoService DK – som får adgang til dine oplysninger. Dette gælder både, når du køber et produkt, og hvis du vælger at gemme dine kortoplysninger til senere brug. At bruge og gemme kortoplysninger til senere brug er derfor alene en sag mellem dig og Bambora, selvom det sker, mens du benytter PianoService.dk.3.2

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af PianoService.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.3.3

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.3.4.1

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her3.4.2

Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her

4. INDSIGTSRETTEN – DINE RETTIGHEDER

4.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.4.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@pianoservice.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.4.3

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.4.4

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.4.5

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.4.6

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.4.7

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.4.8

Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine persondoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af PianoService.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i PianoService DK’s Cookiepolitik. De cookies, som PianoService DK selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i PianoService DK’s Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på PianoService.dk, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

6. SIKKERHED

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1

PianoService DK, cvr. nr. 26889812 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via PianoService.dk.7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

PianoService DK

Brostykkevej 155

2650 Hvidovre

Tlf. nr.: 20707878

E-mail: mail@pianoservice.dk.

8. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på PianoService.dk.

9. VERSIONER

Dette er version 2 af PianoService DK persondatapolitik dateret den 4. November 2018.

10. ANDRE MODTAGERE AF PERSONLIGEOPLYSNINGER

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.