En klaverstemning en klaverstemmer

Forskellen på et stemt og ustemt instrument er enorm. Et nystemt instrument, understøtter sin egen klang og giver en fornemmelse af tone-fylde, inspiration og glæde. Kort sagt: Et nystemt instrument inspirere og opfordre til dialog. Få en klaverstemmer ud i dag.

Klaverstemning i topklasse

PianoService DK er certificeret og stemmer dagligt til prøver, koncerter, optagelser, festivaler, kirker, musikskoler og i private hjem i det meste af landet.

PianoService DK stemmer ikke kun de store mærker, såsom Bösendorfer og Steinway alene – vi servicere og stemmer alle modeller.


PianoService DK yder top service, både når det drejer sig om klaverstemning og de evt. andre tekniske justeringer / reparationer, som dit instrument måtte kræve fra tid til anden.


NB! Hvis klaverets tonehøjde står lavt, eller for højt, i forhold til kammertonen (A=440hz ), kræver det lidt ekstra arbejde i form af en op eller ned trækning.

Selvom en stemning normalt tager ca. 45 – 80 minutter, anbefaler vi, at man reservere to timer til denne service.


Læs meget mere her:

Hvad er en klaverstemning?

Stemning af et klaver er en proces der justere spændingen på instrumentets strenge og derved ændre dets tonehøjde eller vibrationsfrekvens ved let at dreje på stemmenaglerne, som strengende er fastgjort til, så hver enkelt streng lyder behageligt og i harmoni med alle de andre strenge. Denne harmoni opnås ved at stemme klaveret i henhold til visse kendte akustiske love, skikke og regler.

Til toppen

Hvordan stemmer man et klaver og er det vanskeligt?

For de uindviede kan en stemning / justering af et klaver virke som en enkel, ligetil procedure, men det er det ikke. Processen kompliceres af det store antal strenge og stemmenagler (mere end 200 af hver, det nøjagtige antal varierer fra model til model), det voldsomme træk, under hvilket strengene strækkes, naglernes tæthed, hvor godt stemmenaglerne er forankret i stemmeblokken og ved friktionspunkterne hvor strengene skal glide over når de bliver justeret. Alle disse faktorer er ikke kun en udfordringer ved at fortage en klaverstemning, men også for at skabe en klaverstemning der vil være stabil og holde i en rimelig tid, selvfølgelig afhængig af klaverets brug og miljø.

Stemningen er også potentielt vanskeliggjort af designelementet i de klaverer hvor man bruger “omløbs-bestrengning” (ca.4 ud af 5 instrumenter har dette). Ved omløbs-bestrengning danner hver enkelte streng faktisk to strenge / toner, der er adskilt af en skarp bøjning af strengen, der hvor strengene er forankret til klaverets jernramme. Nogle gange har disse to strenge den samme tone og er indstillet til den samme tonehøjde / frekvens. Andre gange er de en del af nabotonens tone, hvor den ene halvdel af strengen er indstillet et halvt trin højere eller lavere end den anden halvdel, hvilket selvfølgelig betyder at den samme streng holdes i to forskellige spændinger. Det faktum at alle dele af en enkelt stålstreng har en tendens til at søge den samme spænding, gør at omløbs-bestrengning er et mere udfordrende miljø for klaverstemeren og det at få hele stemningen stabil. Her tæller erfarenhed og rutine igen en kæmpe rolle.

Men selv udtrykket en “ren oktav” er lidt misvisende. Vibrerende strenge afgiver harmoniske – stærke og svagere overtoner, hvis frekvenser er i et specifikt matematisk forhold til grundtonen. For at et klaver kan lyde rigtigt, skal klaverstemmeren justere hver enkel streng, så ikke kun dens harmoniske og grundlæggende frekvenser er i overensstemmelse med de andre strenge. Hertil kommer altid en vis inharmonicitet, grundet stålets fysiske udfordringer. Derudover har det menneskelige øre en tendens til at høre de høje toner som lidt for lave end de faktisk er. For at kompensere for dette skal klaverstemmeren strække oktaverne lidt højere i diskanten og lidt lavere i bassen end man ville gøre hvis oktaverne faktisk var perfekte / rene. Hvor meget højre eller lavere er både en kunst og en følelse, hvilket er en af største ​​grunde til, at nogle musikere foretrækker en klaverstemmer frem for en anden.

Når du kombinerer stemningen med de fysiske og akustiske forhindringer, forstår man bedre hvorfor det tager mange års træning og øvelse at blive en dygtig klaverstemmer.

Hvis du vil læse lidt mere om stemningen og dens historie, så har Lasse Grubbe lavet en fin side om netop dette emne: https://www.musikipedia.dk/stemningssystemer

Til toppen

Hvad indebære en stemning egentlig?

Klaverstemmeren ankommer ofte til en service for at finde et klaver med tangenter der hænger og dæmpere der ikke dæmper eller er ødelagte. Men en klaverstemning indebærer kun selve justeringen af strengene. Det dækker ikke rengøring, justering eller reparation af klaverets mekaniske, dele, ej heller op / ned trækning af tonehøjden. Klaverstemmeren og kunden skal have en samtale om disse andre behov der evt. måtte være, så begge klart er indforstået med det arbejde der skal udføres og hvor meget det vil koste. Når det er sagt, hvis et problem er forårsaget af noget, der ved et uheld faldet ind i klaveret / flyglet, såsom en blyant, viskelæder eller et hårspænde oa. , og det let kan fjernes, vil det som regel altid være inkluderet som en service ydelse ifb. med stemningen ub..

Når du kontakter en klaverstemmer, skal du sørge for at fortælle ham eller hende om klaverets mærke og model, hvad enten det er opretstående klaver eller et flygel, hvornår det sidst blev stemt, og eventuelle reparationer eller justeringer, som du mener skal der skal laves. Dette gør det muligt for pianoteknikeren at afsætte tilstrækkelig tid og være forberedt med de rette værktøjer og materialer til jobbet.

Til toppen

Hvor ofte skal et klaver stemmes?

Det er det spørgsmål, som kunder oftes stiller. Svaret afhænger først af klaverets anvendelse. I de mest kritiske situationer, f.eks. I et lydstudie, hvor nøjagtigheden af ​​stemningen skal holde igennem hele optagelsens forløb, er svaret sandsynligvis hver dag eller endda flere gange om dagen. I koncertsale og andre forestillingssituationer stemmes klaveret før hver prøve og hver forestilling, og nogle gange er en stemning endda nødvendig i pausen under en forestilling.

For et klaver, der bruges i det typiske hjem, er anbefalingen at klaverstemmeren normalt kommer minimum en gang om året. Fordi et klaver i, teorien, altid begynder at gå ud af stemning, så snart klaverstemmeren er færdig. Det afhænger selvfølgelig af frekvensen af ​​stemninger og af pianistens tolerance over for ændringer i tonehøjde, klavers evne til at holde stemningen, konsistensen af ​​temperaturen og fugtigheden i rummet hvor klaveret står, og hvor dygtig klaverstemmeren er til at skabe en stabil stemning. For de fleste klaverer i private hjem er det optimale hvis klaveret stemmes to til tre gange om året. Til professionel brug eller mere krævende ejere kan fire til seks stemninger om året eller endda mere være passende.

Til toppen

Hvorfor holder mit klaver ikke sin stemning?

Første, ser vi på klaverets fysiske tilstand. Der er mange ejere der ikke er opmærksomme på – at instrumentet kan være defekt på grund af alder og slid. Andre forhold kan også gøre sig gældende, som for eksempel, løse nagler (læs om stemmeblokken), at der er gået meget lang tid imellem stemningerne, store udsving i miljøet omkring instrumentet, eller der kan være revner i sangbunden eller steget ( klaverets stol).

Til toppen

Stemmeblokken

Stemmeblokken er en planke af lamineret hårdt træ, der er placeret under støbejernsrammen på ​​et flygel eller klaver, hvori der bores huller til stemmenaglerne, og hvori naglerne bankes og skrues til de sidder godt og fast i en bestemt højde. Over tid kan disse huller udvides lidt grundet slid, alder og tørhed, hvilket får naglerne til at løsne sig og ikke længere være i stand til at modstå strengenes træk som er nødvendigt for at holde tonen på plads og i den korrekte spænding. Revner kan også forekomme omkring hullerne eller mellem lamineringerne (således udtrykket revnet stemmeblok). En slidt eller revnet stemmeblok er den mest almindelige strukturelle årsag til at et klaver har svært ved at holde sin stemning.

Til toppen

Støbejernsrammen  

Støbejernsrammen sammen med klaverets “trækasse” er den primære strukturelle understøttelse af strengens spænding. I sjældne tilfælde vil rammen knække, hvilket normalt gør klaveret ujusterbart og uopretteligt. Dette kan ske på grund af en designfejl eller en fejl i støbningen, eller på grund af ekstrem forkert håndtering af instrumentet under flytning. En knækket jernramme sker meget sjældent, de fleste pianoteknikere vil kun se nogle få, hvis nogen, i hele deres karriere.

Til toppen

Sangbunden

Sangbunden er et tyndt træplade, normalt af gran, der delvist er dækket af støbejernsrammen. Sangbunden er lavet til at forstærke de vibrationer der kommer fra strengene og forstærke deres lyd og transmitterer den til vores ører, ligesom kroppen på en violin. Næsten alle har hørt om en revnet sangbund. Sangbunds revner, hvis de er store nok, kan have indflydelse på hvor godt instrumentet kan holde stemning, men er sjældent den største grund. En revnet sangbund kan sammenlignes med en revnet tallerken, den kan stadig bruges til at spiste af men porcelænet synger ikke mere hvis man slår forsigtigt på det.

Til toppen

Steget

Steget er en liste af hårdt træ, der er limet til sangbunden, dér igennem overføres strengens vibrationer til sangbunden. Strengene strækkes over toppen af ​​steget forbi to stifter der sidder forskudt og videre til enden af jernrammen hvor de holdes på plads af stifter, som kan blive løse med tiden. Bortset fra i ekstreme tilfælde, hvor et steg stort set falder fra hinanden, er den primære effekt af løse stifter giver usikre kontaktpunkter for de vibrerende strenge, hvilket forårsager tonale uregelmæssigheder kaldet falske svingninger. Når de er overdrevne, får det de berørte strenge til at lyde ude af stemning, grundet strengens egen svingninger ikke går op, selv når de er nystemte.

Til toppen

Strenge

Metaltræthed, rust, korrosion og historier om væske spildt i et klaver kan forårsage falske svingninger og andre uregelmæssigheder, hvilket gør stemningen vanskeligere og mindre præcis. På grund af virkningerne fra metaltræthed kan koncertinstrumenter kræve nye strenge på bare 15 år. Klaverer i private hjem kan klare sig i måske ca. 30 års brug, før end det bliver aktuelt for dem.

Daglige og især sæsonmæssige variationer i fugtighed er den mest almindelige årsag til at et klaver uden strukturelle mangler, går ud af stemning. Sangbunden udvider sig og krymper let med ændringer i fugtighed og ændrer derved spændingen på strengene. Store udsving i fugtighed kan holde klaverets tonehøjde, oppe eller nede i en konstant tilstand, hvilket tvinger klaverstemmeren til radikalt at ændre tonehøjden enten op eller ned. Jo mere falsk klaveret når at blive i mellem stemningerne, jo mere ustabil vil stemningen blive. Derfor er regelmæssige stemnings vedligeholdelse så vigtig. Når der er behov for store tonekorrektion, kan klaverstemmeren fortælle kunden, at klaveret er for lavt eller for højt til, at en stabil stemning kan udføres i én enkelt session, og at når han eller hun har fået stemningen tæt på nøjagtig, bliver han eller hun nødt til at vende tilbage efter 3-4 uger for, at genstemme klaveret når det har sat sig efter første omgang. Hvis kunden ikke har fået stemt klaveret regelmæssigt, er det altid lidt falskt hele tiden. Jeg har mange kunder, der for at holde deres klaverer så stabilt og så tæt på kammertonen som muligt, får dem stemt en gang om månedet. Det er ikke ualmindeligt, at klaverer, der opbevares i skoler, institutioner, og i øverum bliver stemt to eller tre gange om månedet. Koncertpianoer, selv når de ikke er i brug, stemmes normalt en gang om ugen bare for at holde dem stabile og i kammertonen. Stemnings stabiliteten og levetid kan øges kraftigt ved hjælp af et regelmæssigt eftersyn.

Det er vigtigt med hyppig service og særlig vigtig med nye klaverer. Helt nye instrumenter kan være meget ustabile, da deres nye strenge og sangbund fortsætter med at falde til, og i deres første år skal de normalt stemmes fire til seks gange. De fleste forhandlere stemmer et nyt klaver inden levering og en eller to gange efter levering, ofte uden ekstra omkostninger for kunden. Afhængigt af hvor mange gange det blev stemt i forhandlerens forretning, og før det, på fabrikken. Manglende overholdelse af, at den anbefalede service efter salg, kan forlænge et nyt klavers akklimatiseringsperiode betydeligt og få stemningerne til at virke ustabil.

Et klavers stemmeholdbarhed er også en faktor i dets kvalitet og pris – når man ser et klaver i en bestemt prisklasse, får man som regel det man betaler for. Dyrere klaverer kan stemmes mere nøjagtigt, og de vil normalt holde en stemning bedre end billigere instrumenter grundet deres overlegne design, bedre materialer, mere robust konstruktion, bedre håndværk og mere omfattende forberedelse på fabrikken .

Endelig er klaverstemmerens mekaniske dygtighed meget vigtig for stemme holdbarheden og stabilitet. En meget erfaren klaverstemmer har dette håndelag som er så vigtigt for en god stemning og dette kan kun erhverves igennem tusinder af stemninger og en masse øvelse.

En meget dygtig klaverstemmer, der arbejder på et godt instrument, kan stemme så stabilt, at når fugtigheden ændres, synes de fleste toner på klaveret at bevæge sig sammen enten i høj eller lav retning, og stemningen vil fortsat lyde godt i nogen tid. I de fleste tilfælde kan en dygtig klaverstemmer udføre et fantastisk arbejde på ca.1 til 2 timer, nogle gange mindre. For uerfarne klaverstemmere, kan det tager hele dagen at stemme et klaver. Og de vil ofte bevæge og bøje naglerne meget mere end nødvendigt, hvilket skaber en ustabil stemning og muligvis beskadige stemmeblokken.

Til toppen

Har du
behov for
service?


PianoService.DK sætter en stor ære i, at servicere på et professionelt og personligt plan.
Derfor er det essentielt for os, at du som kunde altid føler dig i trygge hænder.